• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Liturgisch bloemschikken

gepubliceerd: woensdag, 14 november 2018

Op zater­dag 3 no­vem­ber orga­ni­seer­de het Sint Fran­cis­cus­cen­trum in samen­wer­king met de bloemen­groep van de pa­ro­chiekern Hoeven een ochtend ‘Li­tur­gisch bloemschikken’.

Tweeën­twin­tig vrij­wil­li­gers uit ver­schil­lende pa­ro­chies hoor­den een inlei­ding over de en­cy­cliek van Paus Fran­cis­cus: Laudato Si, over onze omgang met de schep­ping. Inzet was om de zorg voor onze na­tuur­lijke omge­ving te verbin­den met mensen die vanuit hun omgang met planten en bloemen ook am­bas­sa­deurs kunnen wor­den van een ‘groene’ pa­ro­chie. Na de inlei­ding volgde een uit­wis­se­ling met elkaar over de eigen praktijk: tips en trucs over hoe om te gaan met vaak een be­schei­den budget, met de grootte van de kerk en hoe voor­gan­gers te bewegen in de vie­ring ook enkele woor­den te schenken aan de bete­ke­nis van de bloemschik­king. Daarna gingen de vrij­wil­li­gers in groepjes aan de slag om zelf een schik­king te maken. Het re­sul­taat mocht er zijn.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose