• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Retraiteweekend in de Advent

‘Naar U gaat mijn verlangen’

gepubliceerd: maandag, 5 november 2018

Van vrij­dag 21 de­cem­ber (16.00 uur) tot en met zon­dag 23 de­cem­ber (15.00 uur) or­ga­ni­se­ren de broe­ders van Huij­bergen een retraiteweek­ein­de met als thema ‘Naar U gaat mijn verlangen’. De retraite wordt gehou­den in het broe­derhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen en wordt begeleid door Frank Ploum en br. Bram Hommel. De kosten (inclusief verblijf en maaltij­den) bedragen € 190,00. Inschrijven is moge­lijk tot uiter­lijk 15 de­cem­ber bij de bege­lei­ders: franck@abcfh.nl resp. Bram@abcfh.nl.

‘Naar U gaat mijn verlangen’

De weg naar Kerst­mis, onze groei naar menswor­ding, is een weg van verlangen. Dat verlangen ligt diep in ons verborgen als een stuwende kracht. Het verlangen nodigt ons uit om ons mens-zijn te oriënteren op wat komen gaat. Dat is een wor­dings­pro­ces, een steeds weer opnieuw geboren wor­den. Tijdens dit retraiteweek­ein­de staan we aan de hand van tekst, be­zin­ning en het leven van Fran­cis­cus stil bij ons eigen leven in het licht van Kerst­mis. Naast de inlei­dingen en de moge­lijk­heid om aan het gebed van de broe­ders deel te nemen is er ruimte om stil te zijn, te wan­de­len en om een per­soon­lijk gesprek te hebben met een van de bege­lei­ders.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose