• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voordracht ‘A Christmas Carol’

‘A Christmas Carol’, een modern sprookje uit 1843

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

Op maan­dag 17 de­cem­ber houdt Harry Mulders, docent Engelse taal- en letterkunde, een voor­dracht over ´s werelds beroemdste kerst­ver­haal: ´A Christmas Carol´ van Charles Dickens.

De Victoriaanse Tijd (1837-1901) was de periode van de Industriële Revolutie in Engeland. Het land gebruikte haar over­vloe­dige na­tuur­lijke hulp­bronnen en tech­nische superiori­teit om de ‘workshop of the world’ te wor­den, terwijl Londen het fi­nan­ciële centrum van de wereld werd. Het was een periode van enorme rijkdom. Maar Victoriaans Engeland was ook berucht om de erbarme­lijke sociale omstan­dig­he­den waarin de arbei­dende klasse ge­dwon­gen was te leven. Charles Dickens (1812-1870) pro­tes­teer­de tegen degenen die mensen redu­ceer­den tot getallen, die de wer­ke­lijk­heid terugbrachten tot kille feiten.

‘A Christmas Carol’

‘A Christmas Carol’, een modern sprookje uit 1843 over een eenzame vrek, Ebeneezer Scrooge, die de ware bete­ke­nis ontdekt van Kerst­mis en door een reeks geesten een tweede kans krijgt, speelt zich tegen de ach­ter­grond van de ‘nieuwe tijd’ af. Aan de hand van een PowerPoint­pre­sen­ta­tie wordt de Victoriaanse Tijd be­spro­ken en wordt ook het verhaal tot leven gebracht. Enkele passages uit het verhaal wor­den voor­ge­le­zen in het Engels. De voor­dracht begint om 19.30 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’.

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose