• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Franciscusgroep

Maandelijkse bezinningsavond

gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2018

Elke tweede vrij­dag van de maand komt in de Cuypers­zaal onder de basiliek de Fran­cis­cus­groep bij elkaar. Dit is een groep mensen waar­van de meesten elkaar kennen uit de vroe­gere Fran­cis­cus­be­we­ging. Nu is het een werk­groep die gewoon onder de pa­ro­chie valt.

Be­zin­nings­avond met een thema

Telkens als we samen­ko­men bespreken we een thema. De ene keer is dat het beeld dat we van Maria hebben; een brief van de heilige Clara; wat is vrede en hoe krijgt vrede een plaats in de eucha­ris­tie­vie­ring; of wat is een engel?

Als U het fijn vindt om een keer in de maand even tot be­zin­ning te komen of eens iets nieuws of vanuit een ander per­spec­tief te horen, bent U van harte welkom. Deelname is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd.

In de praktijk komt het er op neer dat de meeste avon­den ingeleid wor­den door diaken Frank van Gerven. Als U uw adres doorgeeft aan Corrie Antens, dan krijgt U een week vóór de bewuste avond het thema door­ge­stuurd.
Dat kan via tele­foon­num­mer 0165-315680 of per email: Corrie Antens

De be­zin­ning is van 19:30 tot 21:30 uur en de deur gaat om 19:00 uur open.

U bent van harte uit­ge­no­digd!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose