• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Des hommes et des dieux’

Filmavond met nagesprek in Centrum ‘Bovendonk’ in Hoeven

gepubliceerd: woensdag, 29 augustus 2018

Het Sint Fran­cis­cus­cen­trum, het vor­mings­cen­trum van het Bisdom van Breda, or­ga­ni­seert in het kader van het voor­pro­gramma van de Bisdom­bede­vaart in ok­to­ber 2019 op dins­dag 4 sep­tem­ber een film­avond met film­ge­sprek.

‘Des hommes et des dieux’ is een Franse film uit 2010 onder regie van Xavier Beauvais. De filmlaat zien hoe een groep cisterciënzer monniken, bedreigd in hun bestaan, komt tot de kern van hun spiri­tua­li­teit en hun aanwe­zig­heid in Algerije. De film wordt ingeleid door theologe Marjeet Verbeek, die ook het nagesprek begeleid.

Pro­gram­ma

17.30 uur            Ontvangst met kopje soep en broodjes
18.30 uur            Film
20.30 uur            Pauze
20.45 uur            Nagesprek
22.00 uur            Afslui­ting

Inschrijven en kosten

U kunt u in­schrij­ven door het invullen van het inschrijf­for­mu­lier op de web­si­te van het Sint Fran­cis­cus­cen­trum www.sintfran­cis­cus­cen­trum.nl.
Wilt u bij aanmel­den datum en plaats vermel­den? Aan de avond zijn geen kosten verbon­den, een vrij­wil­lige bijdrage is welkom.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose