• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kanselbericht

Bericht vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur

gepubliceerd: zondag, 26 augustus 2018

Op zon­dag 26 au­gus­tus is namens het pas­to­raal team en het pa­ro­chie­bestuur van onze pa­ro­chie de volgende mede­de­ling gedaan.

De bis­schop van Breda heeft pas­to­raal werker Anne­miek Buijs - Tuyte­laars gevraagd een benoe­ming te aan­vaar­den in de Catharina­paro­chie in Oosterhout. Hij heeft haar ver­zocht in die pa­ro­chie pas­to­raal werker te wor­den met als bij­zon­dere opdracht lei­ding geven aan het project Jonge Ge­zin­nen dat in die pa­ro­chie is ont­wik­keld. Anne­miek heeft ingestemd met die vraag. Ze wordt met ingang van 1 ok­to­ber benoemd in haar nieuwe functie. Tot die datum blijft ze taken waarnemen in de Lievevrouwe­paro­chie van Bergen op Zoom.

Negen jaar gele­den is pas­to­raal werker Anne­miek Buijs in onze pa­ro­chie aan­ge­steld als lid van het pas­to­raal team. Ze heeft in de pa­ro­chie naast algemene pas­to­rale taken vooral zorg gedragen voor het pas­to­raat met jonge ge­zin­nen. Ze heeft dat kun­dig en in­spi­re­rend gedaan en ze is voor veel jon­gere en jongste pa­ro­chi­anen een ver­trouwd teamlid gewor­den. Sinds dit voor­jaar jaar heeft ze in Bergen op Zoom het pas­to­raal team onder­steund. Ons pa­ro­chie­bestuur en ons pas­to­raal team wensen Anne­miek alle goeds in haar nieuwe benoe­ming.

Op zon­dag 2 sep­tem­ber zullen we afscheid van haar nemen tij­dens en na de eucha­ris­tie­vie­ring in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch. De vie­ring begint om 11.00 uur. We nodigen u hier­voor van harte uit.

De pa­ro­chie­besturen van onze pa­ro­chie en van de Immanuel­paro­chie in Zeven­bergen gaan met het team en het bisdom in gesprek over het vertrek van Anne­miek en de con­se­quenties daar­van voor het pas­to­raal team.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose