• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bernardusdagen 2018

Op 19 en 26 augustus, 2 en 9 september 2018.

gepubliceerd: dinsdag, 14 augustus 2018

Voor het tweede jaar wordt dit evene­ment geor­ga­ni­seerd: op vier zonda­gen, vijf exposities in vier dorpen: Oud Gastel, Hoeven, Ouden­bosch en Wouw.

Tijdens de Bernardus­da­gen is in de kerk van ieder dorp, en in de kapel van Bovendonk, een ten­toon­stel­ling ingericht. Objecten die aan de his­to­rische band tussen de kerk en de cisterciënzers van de Bernardus­ab­dij (Hemiksem/Bornem) her­in­ne­ren, wor­den uitgelicht en be­schre­ven.

Data

Dit jaar op de zon­da­gen 19 en 26 au­gus­tus, 2 en 9 (Open Monu­menten­dag) sep­tem­ber 2018.

Meer in­for­ma­tie en ope­ningstij­den:

Kerkepad

Op 25 au­gus­tus wordt een Bernardus Kerkepad wan­de­ling van Hoeven naar de basiliek in Ouden­bosch gelopen. Een gewel­dig ini­tia­tief wat mooi aansluit op onze Bernardus­da­gen.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met Bea Hoeks-de Laat, Stand­daar­bui­ten (ini­tia­tiefnemer Bernardus­da­gen 2017):


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose