• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenisch middaggebed in Basiliek succesvol

gepubliceerd: dinsdag, 14 augustus 2018

Al twee jaar vindt er elke week in de Basiliek van Ouden­bosch een Oecu­me­nisch Middag­ge­bed plaats. Het is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Ouden­bosch en de Bernardus­paro­chie.

Oecu­me­nisch mid­dag­ge­bed

Weke­lijks wordt op woens­dag van 12.00 tot 12.30 uur uit de Bijbel gelezen, en ge­za­men­lijk gezongen en gebe­den. Ie­der­een is daarbij van harte welkom.

De mensen die komen geven vaak aan zo’n be­zin­nings­mo­ment op prijs te stellen. Het is voor hen een korte onderbre­king van de drukte van het leven. Tijdens de bij­een­komsten zijn tussen de 15 – 30 personen aanwe­zig. Ook toe­risten die de Basiliek bezoeken, sluiten zich gere­geld aan.

Dominee Charlotte Inke­laar is verheugd met het succes en bena­drukt: “Het is goed dat we dit met beide kerken zo hebben opgepakt.” Diaken Peter Hoefnagels van de Bernardus Pa­ro­chie vindt deze kleinschalige aanpak een goed voor­beeld van het naar buiten tre­den van de kerken: “De samen­le­ving veran­dert en we moeten daarop inspelen.”


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose