• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Geroepen worden, zaaien, oogsten’

Triduüm 2018

gepubliceerd: woensdag, 25 juli 2018
‘Geroepen worden, zaaien, oogsten’
‘Geroepen worden, zaaien, oogsten’
Bedankt Koos en José
Bedankt Koos en José

Het 63ste Triduüm, dat altijd drie hele dagen duurt, is weer voorbij. Het waren gewel­dig mooie dagen van samen­zijn en met elkaar de mid­dag­maal­tijd gebruiken. Dit zowel voor de bezoekende gasten en het pas­to­rale team als voor alle vrij­wil­li­gers die dit mede moge­lijk hebben gemaakt.
Veel ver­trouwde gezichten uit de omliggende kerk­dorpen hebben het Triduüm weer bezocht. ‘Bernardusbreed’, dat was dit jaar de bedoeling. Daarom was het ook fijn om meer­dere gasten te mogen ont­van­gen uit Ouden­bosch. De organi­sa­tie gaat voor de ko­men­de jaren kijken hoe dit kan wor­den uit­ge­breid, moge­lijk door contact­personen in de ‘nieuwe’ dorpen Ouden­bosch, Hoeven, Bosschen­hoofd en Stand­daar­bui­ten, die deel­ne­mers kunnen uit­no­di­gen voor het Triduüm.

Het thema van dit jaar was ‘Ge­roe­pen wor­den, zaaien en oogsten’, een thema dat in de vie­rin­gen dui­de­lijk naar voren kwam. Hoogte­punt van de vie­rin­gen is toch elk jaar weer de zie­ken­zal­ving op don­der­dag. Voor ontspan­ning is er op dins­dag en don­der­dag altijd een bingo. Op woens­dag­mid­dag is het tijd voor amuse­ment, dat kan zijn : zang en muziek of toneel. Dit jaar was er een spreker over het zaaien en oogsten van graan dat later in de molens wordt ver­werkt tot meel. Ook werd dui­de­lijk uit­ge­legd hoe een molen werkt.

Dit jaar hebben we afscheid geno­men van het vrij­wil­li­gersechtpaar Koos en José uit Kruisland. Ze zijn door de organi­sa­tie met veel lovende woor­den in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet al die jaren. Tevens was er een speciaal bedankje van de Kruislandse deel­ne­mers. Namens ie­der­een wensen wij Koos en José nog vele mooie jaren samen. Martien heeft ook dhr. Disco uit Kruisland genoemd, omdat hij al voor de 38ste keer aanwe­zig was bij het Triduüm.

Wilt u meer in­for­ma­tie over het Triduüm, neem dan contact op met: dhr. M. van Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud-Gastel, tele­foon 0165 513 527 of email: mvzun­dert1954@gmail.com

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose