• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 




link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Emiel bedankt!

zondag 1 juli 2018

gepubliceerd: woensdag, 25 juli 2018

 

Het voor­beeld van je zussen volgend ben je na je Eerste Communie be­gon­nen als mis­die­naar in Hoeven. Door de jaren heen ont­popte je je als een goede mis­die­naar en later, toen je ‘groot’ was, een goede acoliet.

De zoom van je mis­die­naars-kleed hebben ze een aantal keren moeten uitleggen, want toen je begon stak ik nog boven je uit, maar nu kijk je let­ter­lijk op me neer en moet ik tegen jou opkijken. Je ging van de basis­school af, maar bleef trouw komen volgens je rooster. Ook toen je de oplei­ding in Velp ging volgen en woonde in Arnhem Een paar jaar gele­den viel je tij­dens een let­ter­lijke slipper, het was winter en glad, van je fiets en brak je heup, maar zodra het kon kwam je weer. Velen van ons kennen je ook als de zater­dag­postbode. Ook onze jongste mis­die­naars nam je onder je hoede. Kijk maar naar Bart en Robine. Vandaag maken we kennis met een nieuwe mis­die­naar, die een paar weken gele­den haar Eerste Communie heeft gedaan: Suze, zusje van Robine. Emiel, we willen je heel harte­lijk danken voor jouw inzet en wensen je veel geluk in de toe­komst. In waarde valt niet uit te drukken wat je al die jaren hebt gedaan. Als her­in­ne­ring aan onze geloofs­ge­meen­schap hebben we een vriend­schaps­beeldje, zodat je nog eens terug­denkt aan je tijd als mis­die­naar en acoliet.

 

Bedankt Emiel.

 






 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose