• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

24 Uur voor de Heer

vrijdag 9 maart in de Basiliek in Oudenbosch

gepubliceerd: vrijdag, 2 maart 2018

In de Veer­tig­da­gen­tijd helpen het gebed, het geven van aalmoezen en het vasten om ‘naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven’. Paus Fran­cis­cus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veer­tig­da­gen­tijd op te gaan: ‘Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegen­he­den om opnieuw te kunnen beginnen met lief­heb­ben.’ Paus Fran­cis­cus beveelt daarom dit jaar opnieuw het ini­tia­tief ‘24 Uur voor de Heer’ aan, dat ertoe uitno­digt het sacra­ment van ver­zoe­ning te vieren binnen het kader van eucha­ris­ti­sche aanbid­ding.

In de Veer­tig­da­gen­tijd hou­den veel organi­sa­ties collectes ten gunste van Kerken en volken in moei­lijk­he­den. De paus bena­drukt dat we de hulp die aan ons gevraagd wordt zien als een oproep van de god­de­lijke Voor­zienig­heid: ‘Iedere aalmoes is een gelegen­heid om deel te nemen aan de Voor­zienig­heid van God jegens zijn kin­de­ren; en als Hij zich vandaag van mij bedient om een broe­der of zuster te helpen, zal Hij dan morgen ook niet voor­zien in mijn noden, Hij die zich niet laat over­win­nen in edel­moe­dig­heid?’

Geïnspireerd door de woor­den van psalm 130, 4: ‘Maar bij U vind ik ver­ge­ving’ vindt ‘24 Uur voor de Heer’ plaats op vrij­dag 9 en zater­dag 10 maart. In het bisdom is gekozen voor de estafette­vorm. Om 12.00 uur wordt be­gon­nen bij de Zusters Bene­dic­ti­nessen in Oosterhout, Aan­slui­tend zal van 17.00 uur tot 22.00 uur de Basiliek in Ouden­bosch zijn open­ge­steld voor aanbid­ding en het sacra­ment van ver­zoe­ning. Wees welkom.

“Als de liefde in zoveel harten
soms lijkt uit te doven,
dan dooft zij niet uit in Gods hart!

Hij geeft ons steeds nieuwe gelegen­he­den om
opnieuw te kunnen beginnen met lief­heb­ben.”


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose