• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest Heilige Clemens

donderdag 15 maart in Bosschenhoofd

gepubliceerd: donderdag, 1 maart 2018

Clemens Maria Hofbauer werd op 26 de­cem­ber 1761 geboren in Tasswitz (Tsjechië). Aanvanke­lijk was hij werk­zaam in het bakkers­bedrijf. Maar liever hield hij zich bezig met spi­ri­tu­eel brood, want zijn hart ging uit naar het pries­ter­schap.

Toen hij tij­dens zijn studie naar Rome pel­gri­meerde, kwam hij in de eeuwige stad in contact met de Con­gre­ga­tie van de Aller­hei­ligste Ver­los­ser. Het devies van de re­demp­to­risten ‘Copiosa apud Eum redemtio’ trok hem aan en op 24 ok­to­ber 1784 werd hij re­demp­to­rist. Na zijn pries­ter­wij­ding op 29 maart 1785 keerde hij terug naar Warschau, waar hij het eerste klooster van de Con­gre­ga­tie van de Re­demp­to­risten buiten Italië stichtte en waar hij tussen 1787 ren 1808 pas­to­raal actief was onder allerlei groepe­ringen. Vanwege het heersende poli­tieke klimaat moest Hofbauer uitwijken naar Wenen. In deze stad was hij en zeer invloedrijke pries­ter, die het evan­ge­lie op nieuwe wijze verkon­digde, voor­na­me­lijk aan de uni­ver­si­teits­stu­denten. Op 15 maart 1820 overleed hij en in 1909 verk­laarde paus Pius X hem heilig. Vanwege zijn toegewijd­heid wordt hij onder andere aan­ge­roe­pen als patroon van hope­loze zaken.

Op don­der­dag 15 maart vieren we in de kerk van het heilig Hart van Jezus in Bosschen­hoofd het feest van de heilige Clemens Maria Hofbauer met een eucha­ris­tie­vie­ring om 10.00 uur en een plech­tig lof om 14.30 uur.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose