• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijd in de Veertigdagentijd

Maandag 26 februari in ‘de Pastorije’ in Oudenbosch

gepubliceerd: zaterdag, 17 februari 2018

Op maan­dag 26 februari wordt in samen­wer­king met de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Ouden­bosch een sobere maal­tijd geor­ga­ni­seerd in het kader van de Veer­tig­da­gen­tijd. De opbrengst daar­van komt ten goede aan een ouderen­pro­ject in China en de Stich­ting Africare in Malawi.

In het najaar van 2017 werd door de Mgr. Schraven­stich­ting een reis naar China geor­ga­ni­seerd. De stich­ting zet zich in voor de zalig­ver­kla­ring van mgr. Schraven en Gezellen, die in 1937 wer­den omgebracht, omdat ze wei­ger­den vrouwen als troostmeisjes uit te leveren aan de Japanse bezetter. Vincent Hermans, se­cre­ta­ris van de stich­ting, zal een inlei­ding hou­den over de reis en de situatie van chris­te­nen in China.

De maal­tijd wordt geor­ga­ni­seerd in ‘de Pastorije’ aan de Fenkel­straat in Ouden­bosch. U bent vanaf 17.15 uur welkom. Om 17.45 uur is er een gebeds­mo­ment, gevolgd door de maal­tijd. Vanaf 18.45 uur zal Vincent Hermans zijn inlei­ding hou­den. De bij­een­komst wordt omstreeks 20.30 uur afgesloten.

U kunt u aanmel­den voor de maal­tijd via info@bernardus­paro­chie.nl.

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose