• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum St. Janskoor, Hoeven

gepubliceerd: maandag, 12 februari 2018

In het voor­jaar van 1978 werd er in Hoeven een nieuw koor opgericht. Wie graag wilde zingen in een kerk­koor kon zich aanmel­den in ‘het Kompas’. Broe­der Ludwinus was daar aanwe­zig om de stemmen te testen.

Van sopranen, alten, tenoren en bassen werd een vierstemmig koor gevormd. Broe­der Ludwinus was de dirigent en professor Reesink zat achter het orgel. In die tijd zong het koor altijd boven. Ook moest nog een naam wor­den bedacht. Het werd St. Jans­koor, vernoemd naar de kerk. Lang­zaamaan zongen we vierstemmig, eerst na­tuur­lijk niet te inge­wik­keld. Na een paar jaar zongen we moei­lijke maar mooie stukken zoals ‘Rejoice’, ‘Lead me lord’, ‘Ave verum’. missen van Haydn, Bruckner, kleine Barok enz. Met de Advent ston­den bassen en tenoren rond het altaar, het Neder­landse ‘Rorate’ te zingen. Dat was gewel­dig om naar te luis­te­ren. Tegen Kerst­mis moest er veel wor­den gerepe­teerd want dat was het hoogte­punt voor het koor. ‘Al wie dolend’ (deels solo), ‘Stille nacht’, O Holy Child’, ‘Hodie’ en ‘Transeamus’ waren voor het koor gewel­dig om uit te voeren. Vele jaren bleef het koor op peil met ongeveer 50 leden. Samen met onze latere vaste organist, Dirk Brandsma, waren dat de glorie­ja­ren van het koor. Onze grondleg­ger broe­der Ludwinus werd ziek en is in mei 1999 gestorven. Broe­der Revocatus heeft ons in de moei­lijke tijd erna gewel­dig op­ge­van­gen als dirigent. Daarna heeft de heer Scheek ons nog jaren begeleid als dirigent en het koor de mis van Gounod vol overgave aangeleerd. We genoten van zijn grappen en hij genoot met ons mee. Na de heer Scheek wilde Christ Vergouwen het koor wel gaan lei­den. Dit doet Crist nu alweer 15 jaar, samen met organist Lars Koks. Na al die jaren zijn we nu nog met 20 koorle­den. Het aantal is laag, maar de gezellig­heid is hoog. Samen met onze dirigent zetten we voor onze pa­ro­chi­anen ons beste beentje voor. Dat willen we ook doen op zon­dag 27 mei bij de vie­ring van ons 40-jarig jubileum tij­dens een fees­te­lijk heilige mis.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose