• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inzegening orgel Basiliek

Rector P. Spanjer mhm zegent orgel in de Basiliek in.

gepubliceerd: maandag, 29 januari 2018
Het Vermeulen orgel
Het Vermeulen orgel (foto: Willem Snijders)
Inzegening orgel
Inzegening orgel (foto: Willem Snijders)
De zusters uit Roosendaal
De zusters uit Roosendaal (foto: Willem Snijders)

Op zon­dag 28 januari heeft rector P. Spanjer mhm van de zusters Fran­cis­ca­nessen van Charitas uit Roosendaal het Vermeulen orgel dat zij hebben ge­schon­ken aan de Basiliek ingewijd.

Onder het toeziend oog van een klein aantal zusters en af­ge­vaar­dig­den uit Roosendaal heeft Rector P. Spanjer aan het einde van de eucha­ris­tie­vie­ring een klein stukje ge­schie­de­nis van het orgel ver­teld. Het in 1966 door de orgel­bouwer Vermeulen gebouwde orgel voor de zusters Fran­cis­ca­nessen van Charitas in Roosendaal heeft exact 50 jaar dienst gedaan voor deze ge­meen­schap. Het was voor de ge­meen­schap een be­lang­rijk onder­deel van hun reli­gi­eus leven in het Moederhuis aan de Water­straat in Roosendaal en dus een emo­tio­neel afscheid bij het sluiten van het Moederhuis in 2016. Na de slui­ting werd een nieuwe bestem­ming gevon­den en het orgel aan de Basiliek ge­schon­ken. Daar is het nu, met mede­wer­king van de Firma Verschueren uit Itter­voort en met fi­nan­ciële steun van diverse kanten, naar toe verhuisd en geplaatst. Na deze uitleg wenste de rector dat de geloofs­ge­meen­schap van de Basiliek er nog jaren van kan genieten tij­dens de diensten in deze mooie kerk. Hij zegende het orgel hierna met water en wierook. Uit han­den van pastoor Maickel Prasing ont­ving de hui­dige admini­strator, Norbert Schnell, een klein aan­denken voor de zusters van Charitas en hij bedankte nogmaals voor het mooie orgel.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose