• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid Francien de Boeck

gepubliceerd: dinsdag, 23 januari 2018

Na ruim 42 jaar en een zorg­vul­dige over­we­ging jouwer­zijds heb je besloten per 1 januari 2018 te stoppen met je vrij­wil­li­gers­werk­zaam­he­den in onze geloofs­ge­meen­schap. We gaan je zeker missen, maar hebben uite­raard respect voor je besluit. Vandaag, 10 de­cem­ber, is het de laatste keer dat je lector bent tij­dens de zon­dag­vie­ring. We weten dat je er niet van houdt in de belang­stel­ling te staan. Helaas voor jou, Francien, kom je er deze keer niet onderuit met jou staat van dienst.

 In 1975 ben je be­gon­nen in onze geloofs­ge­meen­schap eerst alleen als lector. De laatste 10 jaar was je coördinator en zorgde je voor het inroos­te­ren etc. Later, toen de avond­wake door leken werd ver­zorgd, ben jij dat ook gaan doen en nadat Jo Werneri ermee stopte heb je het stokje van haar over­ge­no­men als coördinator van de avond­wake­groep. Met Jo Wijnen en Joke Dingenouts hebben jullie een map met teksten en gedichten samen­ge­steld waaruit je kon putten. Je ging naar de nabe­staan­den om samen met hen een mooie dienst in elkaar te zetten waarbij je zorgde dat de familie ook een eigen inbreng had. Al die jaren heb je heel wat pastores, voor­gan­gers, kosters mis­die­naars en acolieten zien binnen­ko­men en weer ver­trek­ken.

Een aantal jaren maakte je deel uit van de vormsel­werk­groep, onder andere als voor­zit­ter. Nadat Future stopte met het voor­be­rei­den van de Aller­zie­len­vie­ring heb je dat op je geno­men, samen met ver­schil­lende voor­gan­gers en leden van de avond­wake­groep. Over elke over­le­de­ne had je een per­soon­lijk woordje. De laatste 2 jaar zat je samen met Peter Hoefnagels en Corry Braspen­ning in de werk­groep rouwver­wer­king. Twee jaar gele­den stond er in de Bode een oproep van onze kerkhof­me­de­werkers voor hulp bij het knippen van de heggen rondom de kerk en de pastorie. Jij en André hebben de mouwen opgestroopt en zijn daad­wer­ke­lijk mee gaan helpen en je kon het niet laten iets lekkers te bakken, dat met smaak werd gegeten, zowel door de mede­wer­kers als de gastvrouwen en kosters. Vaak bracht je ook iets lekkers mee bij onze bij­een­komsten, ook dat gaan we missen Francien.

Francien, harte­lijk bedankt voor jouw meer dan goede inzet, be­trok­ken­heid en warmte die je ie­der­een gaf al die jaren. Als blijk van waar­de­ring kreeg je namens het pa­ro­chie­bestuur een windlicht en vanuit de pa­ro­chiekern­com­mis­sie Hoeven/Bosschen­hoofd een vriend­schaps­beeldje en na­tuur­lijk een mooi boeket bloemen gemaakt door de dames van de bloemen­werk­groep. We wensen je veel geluk en ge­zond­heid toe, het ga je goed.

Namens ons allen van geloofs­ge­meen­schap St. Jan de Doper Hoeven,

Dimph Schouw

 

"Tijd van komen en tijd van gaan"
ook in de pa­ro­chiekern St.Jan de Doper in Hoeven.

“Die tijd van komen” was tweede helft van de zeventi­ger jaren in de vorige eeuw op verzoek van kape­laan Kloeg om als lector in de zater­dag- of zon­dag­vie­ring te lezen als ver­te­gen­woor­diger van de kerk­gan­gers. In de loop van die veer­tig jaren kwamen daar andere leken- later vrij­wil­li­gerstaken bij zoals huis­be­zoek, nieuwe pa­ro­chi­anen, werk­groep kerk en samen­le­ving, vormsel­werk­groep, kerkaankle­ding met kerst, avond­wake- en afscheidsvoor­gan­ger, lekenvoor­gan­gers­groep, Aller­zie­len­vie­ringen, coör­di­ne­ren lectoren­werk­groep, rouwver­wer­king, poëzie tij­dens kerst­markt-concert, kerkhoftuin­hulp terwijl nu...

"De tijd van gaan” eind de­cem­ber 2017 is aangebroken en is een feit. Het mooie is dat je mag blijven woekeren met talenten, daar­mee dienst­baar zijnde aan de ander. Ik probeer dat al weer een aantal jaren als vrij­wil­li­ger in het hospice en nu blijf ik graag mijn energie en talenten daar wij­den aan de pal­lia­tieve zorg en aan­dacht om de mede­mens.

Heel dank­baar ben ik dat ik lange tijd in onze pa­ro­chie als stem van de pa­ro­chi­anen heb kunnen klinken en ik dank ie­der­een harte­lijk voor het samen op weg zijn in onze pa­ro­chiekern. Dat het ons allen goed mag gaan, dag!

Francien de Boeck

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose