• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid Toon Vermunt

gepubliceerd: dinsdag, 23 januari 2018

Al voor het opbouwen van de binnen- en buitenkerst­stal in Hoeven had Toon, ‘inmiddels de leef­tijd van 80+ bereikt’, aange­ge­ven te willen stoppen als kerst­stal­bouwer.

Meer dan 20 jaar heeft hij van de werk­groep deel uitgemaakt. De laatste jaren heeft hij als coördinator van de werk­groep het stokje over­ge­no­men van Jan Huijskens. Je kon altijd op hem rekenen en heeft het met veel inzet en be­trok­ken­heid gedaan. In de begin­ja­ren was onze kerk na de diensten open voor het bewon­de­ren van de kerst­stal. Ook daarbij gaf Toon acte de préséance met zijn zang en orgelspel. Bij de vijf kerst­markten die we hebben geor­ga­ni­seerd was hij betrokken bij de voor­be­rei­dingen en hij heeft ook opgetre­den tij­dens de concerten die we op die zon­da­gen gaven. Na het afbreken van beide kerst­stallen op 8 januari j.l. hebben we Toon per­soon­lijk bedankt voor zijn inzet en be­trok­ken­heid al die jaren.

We wensen hem veel geluk en ge­zond­heid toe. Het ga je goed en nogmaals bedankt.

Namens ons allen van geloofs­ge­meen­schap St. Jan de Doper Hoeven

 

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose