• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloven in de parochie

Parochie H. Bernardus van Clairvaux

gepubliceerd: donderdag, 21 december 2017
Geloven in de parochie
(foto: Ramon Mangold)

In een serie Magazines besteedt het Bisdom Breda aan­dacht aan geloven in de (nieuwe) pa­ro­chies. Het Magazine van de­cem­ber 2017 is gewijd aan de H. Bernardus­paro­chie. 

De pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux werd op 1 sep­tem­ber 2013 opgericht. Het is een samen­voe­ging van pa­ro­chies die al lan­ger intensief samen­werkten. De pa­ro­chie heeft pa­ro­chiekernen in Bosschen­hoofd, Hoeven, Ouden­bosch, Oud Gastel, Stand­daar­bui­ten en Stampersgat.

“We moeten vanuit het evan­ge­lie werken aan vrede en ge­rech­tig­heid. Het is de blijde bood­schap van Jezus die ons daartoe aanzet,” ver­telt pastoor Maickel Prasing in het ope­ningsartikel. “Laatst nog lazen we bij een uit­vaart de zalig­spre­kingen (Matteüs 5, 1-12a) over de mensen die in nood zijn en de mensen die de nood oplossen. Dat zijn mensen naar Jezus’ hart. Met een uit­no­di­gende li­tur­gie en actieve diaconie laten we zien dat we er zijn voor mensen in nood en mensen die kwets­baar zijn.”

Het Magazin is verzon­den aan abonnees van het Magazine en wordt met Kerst­mis verspreid in de pa­ro­chie. Het Magazine is ook als download be­schik­baar: Geloven in de pa­ro­chie: Pa­ro­chie H. Bernardus


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose