• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op bezoek bij Luther

Tentoonstelling Luther, Museum Catharijneconvent Utrecht

gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2017

Zo’n 45 personen, pa­ro­chi­anen van de Bernardus­paro­chie en leden van de pro­tes­tantse ge­meen­te, brachten op 22 no­vem­ber een bezoek aan de Luther­ten­toon­stel­ling in Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht.

Luther

Verrassend en ludiek was de afslui­ting. Acteurs van Theater­groep Aluin brachten een trialoog op de planken over Luther, de Neder­landse paus Adrianus en Erasmus, tijdgenoten van elkaar. Ze beel­den hun zeker­he­den, hun zoeken en hun twijfels uit, maar vooral hun verlangen naar her­vor­ming van de Kerk: terug naar de bron, Christus zelf. Na een inlei­ding werd de expositie bezocht met onder andere de eerste gedrukte en in de landstaal ver­taalde Bijbels, pamfletten van Luther, portretten en spotprenten op de pau­se­lijke aflaat­prak­tijk. Maar ook kon er zilveren li­tur­gisch vaat­werk, in Luthers traditie, wor­den bewon­derd. Het ten­toon­stel­ling over de her­vormer Luther is nog te bezich­tigen tot en met 28 januari 2018. Theater­groep Aluin speelt ‘De Hervormers’ op woens­dag- en zater­dag­mid­dag. Meer in­for­ma­tie vindt u op www.catharijneconvent.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose