• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Misdienaarsweekend 2017 Inspirerend en Indrukwekkend

Vol vreugde ziet God naar mensen die dienen: zij scheppen geluk!

gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2017

Van vrij­dag­avond 3 tot en met zon­dag­mid­dag 5 no­vem­ber heeft het dio­ce­sane Mis­die­naars- en Acolieten­week­end plaats­ge­von­den in, rond en onder de Basiliek in Ouden­bosch. We mochten met meer dan 50 jongens en meisjes, van 7 tot 18 jaar, te gast zijn in de Bernardus­paro­chie.

Het aantal deel­ne­mers was boven alle ver­wach­tingen! Met als thema “(Mis)DIENAAR ten TOP!” was een gevarieerd pro­gram­ma opge­steld van spel, knutselen en het instu­de­ren van een lied met bij­ho­rende bewe­gingen. Op zater­dag­och­tend kwam vica­ris Paul Verbeek op bezoek en ging in gesprek met de jongens en meisjes over ‘het mis­die­naar zijn’. ’s Middags werd de ‘praktijk’ van ‘dienen’ belicht; een bezoek aan ‘het Stoofje’ bracht het diaconale in het pro­gram­ma. Heel in­druk­wek­kend was de ge­tui­ge­nis van legeraal­moe­ze­nier Marco Spies. In de voor­avond werd in kleine groepjes een bezoek gebracht aan de Sterrenwacht. Traditie­ge­trouw stond op zater­dag­avond een film op het pro­gram­ma. In de slaap­zaal werd ‘Zootropolis’ op een groot scherm geprojec­teerd. Zondag­och­tend was er weer veel werk aan de winkel. Alle matrassen en slaap­zakken moesten immers wor­den ingepakt en de slaap­zaal opgeruimd. Na het ontbijt wer­den de laatste details van de eucha­ris­tie­vie­ring nog door­ge­no­men, want om 11.00 uur mochten alle deel­ne­mers met hun eigen mis­die­naartogen aan in pro­ces­sie de Basiliek betre­den om er de H. Mis te dienen. Ie­der­een werd betrokken en had een taak. Pastoor Maickel Prasing heette ie­der­een welkom, in het bij­zon­der de grote groep mis­die­naars en acolieten en hun papa’s en mama’s, broers en zussen enz. ‘Er zullen vandaag veel pastoors niet zo blij zijn. Maar deze pastoor is wel heel blij!’, zei pastoor Prasing. ‘Want er zullen deze morgen weinig mis­die­naars en acolieten te vin­den zijn in de kerken van ons bisdom. Ze zijn allemaal hier!’ Er mag wor­den teruggekeken wor­den op een mooi, in­spi­re­rend en in­druk­wek­kend weekend. Nieuwe ideeën zijn er al op­ge­ko­men. Dat belooft wat voor volgend jaar!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose