• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Rituelen verbinden

gepubliceerd: vrijdag, 3 november 2017

Op don­der­dag 26 ok­to­ber nam theologe Marjeet Verbeek een tiental toe­schou­wers mee in haar lezing rond rituelen bij sterven, dood en rouw. Daarbij wer­den frag­menten uit enkele heden­daag­se speelfilms getoond. Het zoeken naar verbin­ding tussen zin en onzin, leven en dood, vreugde en verdriet is een oer-men­se­lijk verlangen. Verbeeks inlei­ding voerde langs tra­di­tio­nele ker­ke­lijke rituelen, te zien in de ver­zor­ging van de graven door fami­lie­le­den, tot aan heel per­soon­lijke, op maat gesne­den vormen van afscheid nemen. Soms was dat op het komisch af, zoals klein­kin­de­ren die hun gestorven groot­va­der als Viking lieten uitvaren op de zee. Andere ver­toonde film­beel­den waren dan weer ind­ringend en aan­grij­pend. De aanwe­zigen spraken in het nagesprek onder andere over de vorm­ge­ving van hun eigen afscheid. De bij­een­komst stond in het teken van Aller­zie­len (2 no­vem­ber), de dag waarop in de Kerk onze over­le­de­nen wor­den her­dacht, en vond plaats in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose