• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inspirerende parochiereis naar Rome en Assisi

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2017

Van 15 tot en met 21 ok­to­ber gingen 35 pa­ro­chi­anen samen met enkele leden van het pas­to­raal team op tocht naar de eeuwige stad en de geboorte­grond van Fran­cis­cus.

De week kende bezoeken aan het antieke Rome als ook aan be­lang­rijke kerken en andere plaatsen met een eigen chris­te­lijke ge­schie­de­nis. De week startte met een vie­ring in de kerk van de Friezen, verzamel­plaats van Neder­landse pelgrims, en een rond­lei­ding door de Vati­caanse musea en de Sint Pieter. Op dins­dag werd de wijk Trastevere bezocht, waar kennis werd gemaakt met de bakermat van de Sint Egidius­ge­meen­schap, een bewe­ging die zich inzet voor de armen. Woens­dag mocht na­tuur­lijk de au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus niet ont­bre­ken. Donder­dag ston­den het leven en werk van Fran­cis­cus en Clara centraal. De week werd afgesloten met een vie­ring in de catacomben ( begraaf­plaatsen van de eerste chris­te­nen) van Sint Callixtus en een bezoek aan de drie andere basilieken van Rome, de Santa Maria Maggiore, de Sint Jan van Lateranen en de Sint Paulus buiten de muren. Daar­mee werd de reis ook een echte bede­vaart vol in­spi­ra­tie.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose