• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Luther, de tentoonstelling

Woensdag 22 november 2017, Catharijnenconvent Utrecht

gepubliceerd: woensdag, 18 oktober 2017

Op 31 ok­to­ber 2017 is het 500 jaar gele­den dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slot­ka­pel in Witten­berg beves­tigde, waar­mee hij de grootste revolutie in de Europese kerkge­schie­de­nis ont­ke­tende.
Museum Catha­rij­neconvent in Utrecht sluit bij deze gedenk­waar­dige gebeur­te­nis aan met een ten­toon­stel­ling waarin op zoek wordt gegaan naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Re­for­ma­tie.

‘Luther’ neemt de bezoeker mee naar een roerige tijd aan het einde van de Mid­del­eeuwen, waarin de Kerk het alomte­gen­woor­dige geloof van mensen mis­bruikt om zich­zelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de Kerk van Rome. Deze actie leidt tot een schisma, dat ook onuitwis­ba­re sporen nalaat op maat­schap­pe­lijk en poli­tiek gebied en Europa reli­gi­eus en cultureel ver­deelt. De ten­toon­stel­ling brengt Luther en zijn tegen­stan­ders over het voetlicht en toont waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, re­for­ma­to­rische rebel.

Op woens­dag 22 no­vem­ber wordt een bezoek aan deze ten­toon­stel­ling geor­ga­ni­seerd. De bezichti­ging van de ten­toon­stel­ling wordt vooraf­ge­gaan door een inlei­ding, ver­zorgd door Museum Catha­rij­neconvent, mits er tenminste 30 belang­stel­len­den zijn.

Pro­gram­ma

12.00 uur inlei­ding op de ten­toon­stel­ling
13.00 uur bezichti­ging van de ten­toon­stel­ling op eigen gelegen­heid
15.15 uur voor­stel­ling ‘de Hervormers’ door Theater­groep Aluin: drie kleine voor­stel­lingen, die een beeld geven van drie grote her­vormers uit de 16e eeuw: Luther, Erasmus en paus Adrianus VI

Kosten

Aan het pro­gram­ma in Museum Catha­rij­neconvent zijn geen kosten verbon­den. Bij voldoende deelname wordt overwogen ge­za­men­lijk busver­voer te or­ga­ni­se­ren, waarvoor dan een bijdrage wordt gevraagd.

Belang­stel­ling?

Laat het ons weten en stuur vóór 30 ok­to­ber een berichtje naar info@bernardus­paro­chie.nl, dan hou­den we u op de hoogte.

Video


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose