• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige St. Caeciliamis met Drum- en Malletkorps

Zondag 26 november, 09.30 uur St. Jan de Doper

gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2017

Op zon­dag 26 no­vem­ber zal de vie­ring om 09.30 uur in de kerk van St. Jan de Doper in Hoeven opgedragen wor­den aan de patroon­hei­lige van de muziek St. Caecilia. Niet alleen (kerk)koren staan onder bescher­ming van deze heilige, maar ook de harmonieorkesten, fanfares en drum­bands.

Vandaar dat ook zoveel muziek­ver­eni­gingen hun naam aan St. Caecilia ontlenen. Dit jaar zal het Drum- en Malletkorps van de K.E. Muziek­ver­eni­ging St. Caecilia uit Hoeven de mis muzikaal ver­zorgen. De nummers Procession to the Lord, Eleni, The legend of Zelda: Ocarina of time, I can’t help falling in love en Poseidon zullen tij­dens deze mis ten gehore wor­den gebracht.

Muziek is al van oudsher be­lang­rijk voor de gemeen­schap. Het zorgt voor sociale ver­bon­den­heid en het is een uiting van gevoelens die voor ie­der­een te begrijpen zijn. Muziek is een schit­te­rende bele­ving. Kom daarom allemaal naar deze mis voor de heilige Caecilia. 

 

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose