• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geslaagde avond over de Nederlandse paus

Adrianus VI en zijn tijdgenoten

gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2017

Als een zachtaar­dig en diplo­ma­tiek be­stuur­der in Kerk en wereld in de woelige 16e eeuw, zo zette schrijver-jour­na­list Twan Geurts op dins­dag 4 ok­to­ber voor ruim 60 aanwe­zigen de Neder­landse paus Adrianus VI neer in een gedegen lezing in de Cuypers­zaal in ‘de Pelgrim’, ons pas­to­raal-diaco­naal centrum.

De Re­for­ma­tie, ingezet door Luther in zijn strijd tegen onheuse parktijken in de Kerk, en de fijn­zin­nige theo­lo­gische en taal­kun­dige studies van Erasmus, tijdgenoten van Adrianus, vorm­den mede het decor voor het verhaal over deze paus. Hij kon het tij van de split­sing tussen pro­tes­tan­ten en katho­lie­ken niet keren, daarvoor waren er ook teveel poli­tieke belangen in het Europa van die tijd in het spel. Boeiend waren ook enkele kleine wetens­waar­dig­he­den. Zo kwam de moe­der van Erasmus uit Zeven­bergen en was Adrianus korte tijd pastoor van Goedereede, waar in een hotel de paus­ka­mer nog is te bezich­tigen. En in het gevolg van keizer Karel V zou de latere paus wel eens vanuit het noor­den via Dordrecht op door­tocht in Ouden­bosch kunnen zijn geweest. De auteur schreef een boek over de Neder­landse paus, dat begin 2017 verscheen en verkrijg­baar is in het winkeltje van de Basiliek. De bij­een­komst was een eerste in een reeks van drie in het kader van het Luther­jaar. Op woens­dag 8 no­vem­ber wordt de bio­gra­fische film ‘Luther’ ver­toond in Filmtheater Fanfare en op woens­dag 22 no­vem­ber staat een bezoek aan de Luther­ten­toon­stel­ling in Utrecht op het pro­gram­ma.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose