• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Jezelf voorbereiden op Kerstmis’

Bezinningsdagen in de Advent

gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2017

Wie zich­zelf wil voor­be­rei­den op het Feest van Christus geboorte kan ook dit jaar voor enkele be­zin­nings­bij­een­komsten terecht bij de Broe­ders in Huij­bergen.

‘Met waakzame aan­dacht’

Op zon­dag 3 de­cem­ber bespreekt Theo Eijkhoudt de Bachcantates ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ en ‘Herz und Mund und Tat und Leben’ rond de thema’s ‘Met waakzame aan­dacht’ en ‘Uitzien naar de komst van de Heer’.

‘Verlos ons van het kwade’

Op zon­dag 10 de­cem­ber gaar Frank Ploum onder het motto ‘Uitzien naar de Verlos­sing’ in op de bedes ‘Breng ons niet in be­proe­ving’ en ‘Verlos ons van het kwade’ uit het Onze Vader.

Omgaan met toe­komst

Op zon­dag 17 de­cem­ber tenslotte stelt Pieter van Ginneken de vraag of we greep hebben op onze toe­komst. Of wacht ons een onvermoede ont­moe­ting? Moeten wij onze eigen boontjes zien te doppen, of mogen we ‘mensen wor­den van God, liefde op leven en dood’? Omgaan met de toe­komst: dat het ons gaandeweg mag dagen.

De bij­een­komsten wor­den van 09.30 uur tot 15.15 uur gehou­den in het Broe­derhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen. De kosten, inclusief warme maal­tijd, bedragen € 15,00 per bij­een­komst. Tijdige aanmel­ding via de receptie van Sint Marie, tele­foon 0164 642 650, of per email gencur@abcfh.nl wordt op prijs gesteld. Voor meer in­for­ma­tie kunt u terecht op www.abcfh.nl

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose