• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op reis in het Land van Geloven

In de Bijbel is de woestijn de plaats waar het gebeurt.

gepubliceerd: maandag, 25 september 2017

Al enkele jaren gaat een wisselend gezel­schap samen op reis in het Land van Geloven, een virtuele reis met verrassende bestem­mingen.

Woes­tijn

De 7e etappe voert ons naar de Woes­tijn. In de Bijbel is de woes­tijn de plaats waar het gebeurt. De woes­tijn is extreem. Omdat er bijna niets is, word je terugge­wor­pen op jezelf. Je komt er tot keuze en onder­schei­ding. Vanaf het begin van het Chris­ten­dom hebben mannen en vrouwen in deze woes­tijn sporen nagelaten. Het waren mensen die de een­zaam­heid opzochten om zich aan God over te geven. Ze kozen voor een manier van leven waarin ze bloot ston­den aan droogte, rovers en demonen. In de praktijk bleven ze niet alleen, maar sloten allerlei mensen zich bij hen aan. Is de woes­tijn een plaats die lang gele­den be­lang­rijk was voor gelo­vi­gen? Of kunnen wij er ook iets mee? Waar bevindt zich de woes­tijn in ons leven? En kunnen we op deze plaats overleven? Kunnen we de stilte van de woes­tijn aan? Kunnen we in die stilte de stem van God ervaren?

De reis in het Land van Geloven maken we met een groep die bestaat uit 10 tot 16 personen onder be­ge­lei­ding van pas­to­raal werker Anne­miek Buijs - Tuyte­laars en Toos Romme. We gaan samen vijf avon­den op verken­ning en wisselen daarbij erva­ringen en bevin­dingen uit. Er is ruimte voor ver­schil­lende opvat­tingen en ieders per­soon­lijke, soms heel eigen weg. Deelname vereist enige voor­be­rei­ding thuis, net als bij iedere reis. De bij­een­komsten zijn op maan­dag 30 ok­to­ber, 6, 13, 20 en 27 no­vem­ber, steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ (ingang aan de kant van het Anna­plein). Als bijdrage in de kosten van de reis wordt € 10,00 gevraagd voor koffie, thee en ma­te­ri­aal.

Voor meer in­for­ma­tie en uw aanmel­ding (uiter­lijk 12 ok­to­ber) kunt u contact opnemen met pas­to­raal werker Anne­miek Buijs, tele­foon­num­mer 06 163 24 465 (maan­dag-, dins­dag- en don­der­dag­mor­gen) of via email regio.ouden­bosch@gmail.com.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose