• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Nederlandse Paus

Adrianus VI en zijn tijdgenoten

gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2017

Adrianus was de zoon van een gegoede scheepstimmerman uit Utrecht. Hij stu­deerde theo­lo­gie en werd rector van de Uni­ver­si­teit van Leuven, opvoe­der van keizer Karel V en diens stadh­ou­der in Spanje. Hij was een vriend van Erasmus en kwam in conflict met Luther. Hij was er zelf niet bij toen 39 kar­di­na­len hem op 9 januari 1522 tot paus kozen. Eenmaal in het Vati­caan aan­ge­ko­men wachtte hem de bijna onmoge­lijke opdracht om Rome te behoe­den voor een fi­nan­cieel en moreel bankroet. Met zijn her­vor­mings­plannen en sobere levens­stijl maakt hij zich dan ook niet geliefd in het Rome van de Renaissance. Na een pon­ti­fi­caat van nau­we­lijks zes­hon­derd dagen overleed hij, moegestre­den, onder ver­dachte omstan­dig­he­den

Begin dit jaar verscheen een publieksbiografie van deze enige paus uit de Lage Landen. Zou de Kerk er nu anders uit hebben gezien als Adrianus lan­ger zijn ambt had kunnen vervullen? Op de naam­dag van onze hui­dige paus Fran­cis­cus is auteur Twan Geurts te gast om te spreken over Adrianus en zijn relatie met zijn tijdgenoten Erasmus en Luther, die hij ondanks zijn inzet, niet voor de Kerk kon behou­den.

Twan Geurts is theoloog en schrijver / jour­na­list in Utrecht. Voor zijn publieksbiografie over Adrianus VI bestu­deerde hij niet alleen de oudste en meest recente (weten­schap­pe­lijke) literatuur over deze paus, hij reisde hem ook achterna van Utrecht naar Leuven en ver­der, van Zaragoza naar Rome. Wees welkom op woens­dag 4 ok­to­ber om 19.30 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose