• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion

Vanaf 22 sept. een reeks inleidingen in het Bartholomeushuis, Zevenbergen

gepubliceerd: maandag, 18 september 2017

Tijdens de Studieweek Mystiek in Nijmegen stond dit jaar de Matthäus Passion van Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) centraal.

Bach compo­neerde dit werk voor de li­tur­gie op Goede Vrij­dag in de Thomaskirche in Leip­zig. De set­ting, waarin het lij­den van Christus bid­dend wordt overwogen, is bepalend voor de manier waarop we naar dit muziek­stuk luis­te­ren en biedt tevens ruimte om de passie vanuit het oog­punt van de spiri­tua­li­teit te bena­de­ren en daar­bin­nen op zoek te gaan naar de mys­tieke perspectieven. Wat is het geheim van de wer­king die Bachs meester­werk heeft op het hart van iedere mens? Waarom blijft dit meester­werk mensen zo intens boeien en roepen tekst, muziek en uit­voe­ring bij velen een ongekende emotie op? Op zoek naar mys­tieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion ver­zorgt Ad de Keijzer, mede­wer­ker van het Titus Brandsma Instituut, vanaf vrij­dag 22 sep­tem­ber een reeks inlei­dingen in het Bar­tho­lo­meushuis, Markt 19a in Zeven­bergen. De bij­een­komsten duren van 14.00 uur tot 15.30 uur. De ver­volgdata wor­den in overleg bepaald. De deel­ne­mers wordt aan­gera­den om het boek van Ad de Keyzer ‘Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion’ aan te schaffen. De be­ge­lei­ding van de bij­een­komsten is in han­den van Piet de Meijer, pas­to­raal werker Immanuel­paro­chie. U kunt zich aanmel­den via tele­foon­num­mer 0168 323 218 of per email coordinator@immanuel-pa­ro­chie.eu.

 

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose