• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bernardusdagen 2017

Een imposante tentoonstelling geeft verbondenheid met Bernardus weer

gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2017
Bernardusdagen 2017
De Bernarduskoeken
De Bernarduskoeken
Bernarduskoeken worden gewijd
Bernarduskoeken worden gewijd

In drie van de vier kerken in onze pa­ro­chie, de H.Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel, de St. Jan de Doper­kerk in Hoeven en de Basiliek in Ouden­bosch, is gedurende de afgelopen weken met een ten­toon­stel­ling aan­dacht besteed aan de H. Bernardus, de Cisterciënzers, en de ban­den van de Bernardus­ab­dij met onze streek. Voor de door Bea Hoeks en haar zoon Joep zeer des­kun­dig ingerichte ten­toon­stel­ling was veel belang­stel­ling. Voor niet ie­der­een was het bekend dat de monniken van de abdij van Hemiksem, en later Bornhem, zoveel hebben betekend voor het ontstaan van de pa­ro­chie.

Nadat Arnold van Leuven in 1275 een groot gedeelte van het grond­ge­bied van de hui­dige Ge­meen­te Halder­berge aan de abdij had ge­schon­ken, is het ontginnen en werd een begin gemaakt met het bewoon­baar maken van de streek. De eersten die zich daar­mee belastten waren broe­ders van de abdij. De abdij had een uithof, of een tiendschuur, op de plaats waar heden ten dage het groot­semi­narie Bovendonk is geves­tigd. Het lag dan ook voor de hand dat in de kapel van het hui­dige con­fe­ren­tie­cen­trum de ge­schie­de­nis van de Orde der Cisterciënzers werd uiteen­ge­zet. De ten­toon­stel­ling is op vrij­dag 25 au­gus­tus uit­ge­breid bezocht door vrij­wil­li­gers van de Bernardus­ab­dij van Bornhem, vergezeld van Vader-Abt en de archiva­ris van de abdij.

De ten­toon­stel­ling maakte voor de pa­ro­chi­anen nog eens dui­de­lijk waarom het zo logisch is dat onze pa­ro­chie is toegewijd aan de H. Bernardus van Clairvaux. Indien u de ten­toon­stel­ling niet heeft kunnen bezoeken, kunnen we u al laten weten, dat we proberen in no­vem­ber gedurende één zon­dag de ten­toon­stel­ling nog eenmaal in de kerken te plaatsen. Overigens was bij de Bernardus­da­gen ook de St. Lambertus­kerk in Wouw betrokken, aangezien ook in de pa­ro­chie van Wouw de abt van de Bernardus­ab­dij eeuwen­lang het patronaats­recht heeft gehad.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose