• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bernardusdagen

Hoeven - Oud Gastel - Oudenbosch - Wouw

gepubliceerd: zondag, 23 juli 2017

Vijf ten­toon­stel­lingen over de band tussen een Belgisch cisterciënzer­kloos­ter en vier dorpen in West-Brabant

Deze zomer vin­den voor het eerst De Bernardus­da­gen plaats. Op vier zon­da­gen in au­gus­tus/sep­tem­ber wordt aan­dacht besteed aan de bij­zon­dere ge­schie­de­nis van vier West-Brabantse dorpen: Oud Gastel, Hoeven, Ouden­bosch en Wouw. De kerken van deze dorpen ston­den eeuwen­lang onder recht­streeks gezag van een beroemd cisterciënzer­kloos­ter in Belgisch Brabant: de Bernardus­ab­dij. Deze abdij, tot 1797 geves­tigd in Hemiksem en sinds 1833 in Bornem, heeft in de vier dorpen een unieke erfenis nagelaten. De Bernardus­da­gen zijn een ini­tia­tief om dit bij­zon­dere reli­gi­eus erf­goed meer aan­dacht te geven.

Open deuren

Op vier zon­da­gen gaan wij vier kerken en een kapel openstellen voor publiek: de vier paro­chie­kerken, plus de kapel van Bovendonk. In deze laatste kapel komt een ten­toon­stel­ling over het kloosterleven in de mid­del­eeuwen. Deze vijf bij­zon­dere monu­menten zijn als gebouw zeker de moeite waard. Hier willen we alle kunstvoorwerpen uitlichten die een connectie hebben met de Bernardus­ab­dij. Bij deze objecten willen we kleine in­for­ma­tiepanelen plaatsen.

Data

De eerste Bernardus­dag is zon­dag 20 au­gus­tus: de feest­dag van de H. Bernardus, patroon­hei­lige van de Bernardus­ab­dij. De andere dagen zijn: 27 au­gus­tus en 3 & 10 sep­tem­ber (Open Monu­menten­dag). Meer in­for­ma­tie en ope­ningstij­den:

Kerkepad

Op 19 au­gus­tus wordt een Bernardus Kerkepad wan­de­ling van Hoeven naar de basiliek in Ouden­bosch gelopen. Een gewel­dig ini­tia­tief wat mooi aansluit op onze Bernardus­da­gen.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met Bea Hoeks-de Laat, Stand­daar­bui­ten (ini­tia­tiefnemer Bernardus­da­gen 2017):


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose