• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Schatgravers gezocht’

Een fantastisch Geloofsfeest voor kindersn

gepubliceerd: maandag, 10 juli 2017
‘Schatgravers gezocht’
(foto: Ramon Mangold)

‘Schatgravers gezocht’

Een fan­tas­tisch Geloofs­feest met als thema ‘Schatgravers gezocht’ mochten zo’n 90 kin­de­ren en hun bege­lei­ders op zater­dag 1 juli ervaren in en rondom de Basiliek. Ouden­bosch was gastheer voor kin­de­ren van zeven tot twaalf jaar uit het hele bisdom. De dag vol speels geloof, met een heuse speur­tocht, werd afgesloten met een eucha­ris­tie­vie­ring waarin onze bis­schop, mgr. Liesen, voor­ging. Het thema sloot aan bij de on­der­wer­pen van de Kinderkara­vaan die dit jaar weer langs onze geloofs­ge­meen­schappen trok. Naast de vaste ge­zin­nen die deelnamen sloten dit jaar ver­schil­lende ge­zin­nen van com­mu­ni­can­ten aan. We zochten naar de schatten van ons geloof, spraken over heiligen, en wat dat voor ons vandaag de dag betekent. 

foto's zijn van Ramon Mangold

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose