• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Héél héél Hartelijk bedankt!

gepubliceerd: dinsdag, 4 juli 2017
Héél héél Hartelijk bedankt!
(foto: Bert Salari)
Héél héél Hartelijk bedankt!
(foto: Bert Salari)
Héél héél Hartelijk bedankt!
(foto: Bert Salari)

21 mei j.l. mocht ik mijn zilveren pries­ter­feest vieren. In mag terugkijken op een gewel­dige feest­dag. We be­gon­nen met een fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring in de Basiliek, die wel wat aan de lange kant gewor­den is, maar dankzij de prach­tige bloem­ver­sie­ring, de mooie zang, de fees­te­lij­ke orgel- en blaas­mu­ziek en de harte­lijke woor­den, het hoogte­punt van de dag gewor­den is. Het was een prach­tige uitdruk­king van onze ver­bon­den­heid met elkaar en met God.

Op de geanimeerde receptie mocht ik veel goede wensen en gulle gaven ont­van­gen. De genegen­heid die ik mocht onder­vin­den van velen uit de geloofs­ge­meen­schappen van de Bernardus­paro­chie, maar ook van de Immanuel­paro­chie, van de pa­ro­chies waar ik vroe­ger heb gewerkt, van de Pro­tes­tantse ge­meen­ten, de Turkse Moskee­ge­meen­schap en de bur­ger­lijke over­heid was hartverwarmend.

Een bij­zon­der woord van dank aan degenen die voor en achter de schermen mee hebben gewerkt aan het perfecte verloop van deze dag. Ik bewaar er erg goede her­in­ne­ringen aan!

We gaan samen ver­der op de inge­slagen weg van een harte­lijke en open kerk­ge­meen­schap, die gewor­teld is in de Traditie én in het leven van vandaag, in het vaste geloof dat overal waar Vriend­schap en Liefde, Ge­rech­tig­heid en Vrede, Vreugde en Hoop beleefd wor­den, God in ons mid­den is!

In sep­tem­ber 2018 hoop ik het Heilig Land te bezoeken en zal daar zeker in Beth­le­hem en Jerusalem ’n kaarsje voor u en uw intenties ops­te­ken!

Maickel Prasing.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose