• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Als een lopend vuurtje voor Africare

3 juni, zaterdag voor Pinksteren

gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2017
Als een lopend vuurtje voor Africare

 

Fietsen op de zater­dag voor Pink­ste­ren

Bijna 20 ge­za­men­lijk katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerken in de regio or­ga­ni­se­ren ook dit jaar weer een sponsorfiets­tocht. Met als doel geld in te zamelen voor Africare

Doel van de sponsorfiets­tocht

In de eerste plaats moet de fiets­tocht gewoon gezellig zijn!

In de tweede plaats is het erom te doen zoveel moge­lijk sponsor­geld bijeen te fietsen voor een goed doel. De fietsers zoeken zelf hun sponsors. Dit kunnen bij­voor­beeld fami­lie­le­den, kennissen, buren, collega’s en bedrijven zijn. 

Het doel is dit jaar: Africare, http://africarefoundation.com/ van Amanda en Nicole van Elteren. Dit in overleg met de Hervormde Ge­meen­te.

Ont­moe­ten

In elke kerk die meedoet zijn er die dag gastvrouwen en/of gastheren om deel­ne­mers te ont­van­gen. Zij geven stempels. Voor wie dat wil is er koffie of thee en er wordt op verzoek in­for­ma­tie gegeven. Elke kerk zal naar vermogen bijdragen aan de ont­moe­ting en zich inspannen om bij te dragen aan de sponso­ring. Het zorgt vaak voor verrassende ont­moe­tingen en mooie verhalen.

Oproep voor hulp en onder­steu­ning tij­dens de fiets­dag zelf

Mochten er mensen zijn die tijd hebben om hieraan mede­wer­king te verlenen dan hoor ik dat graag tij­dig. Zelf zou ik nl ook graag meefietsen en kerken bezoeken. Ik zou dit na enkele jaren niet te hebben mee­ge­daan vanuit de Basiliek weer wel willen oppakken maar alleen als zich er vrij­wil­li­gers aanmel­den om dit samen met mij te gaan doen. Met wat extra hulp en onder­steu­ning wil ik graag zorgen voor het voor­be­rei­dende werk en dat alles in orde is voor deze dag, maar om dit alleen te doen is voor mij niet haal­baar. Ook wie die dag zelf wil helpen om koffie te zetten, mensen te ont­van­gen en een vlaggetje mee te geven of een stempel wil zetten kan contact met mij opnemen. Het zou jammer zijn dat we als Basiliek niet mee zou­den doen aan deze ac­ti­vi­teit, maar zon­der voldoende vrij­wil­li­gers is het niet te doen.

Margret Lambregts – Brans, Bansingel 124, 4731 VM Ouden­bosch, tel 0165-317042, margret@familielambregts.nl

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose