• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Francisco en Jacinta Marto

Heiligverklaring op zaterdag 13 mei

gepubliceerd: vrijdag, 28 april 2017
Kleurplaat Francisco en Jacinta
Kleurplaat Francisco en Jacinta (foto: Helena Koopman)
Verhaal- en kleurboek - 100 jaar Fatima
Verhaal- en kleurboek - 100 jaar Fatima (foto: Kinderen bidden voor Kinderen)

Paus Fran­cis­cus zal op 13 mei tij­dens zijn bezoek aan Fatima (Portugal) de twee Portugese kin­de­ren Jacinta en Francisco Marto heilig verklaren bij gelegen­heid van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van de eerste ver­schij­ning van Maria.

Deze kin­de­ren wor­den door Rome ‘bood­schappers van vrede’ genoemd. Zij hebben niet alleen de bood­schap die Maria hen tij­dens de Eerste Wereld­oor­log gaf doorge­ge­ven, maar vooral hebben zij gedaan wat Maria hen vroeg: dage­lijks de Rozen­krans bid­den voor de vrede. Ook hebben zij in groot ver­trouwen op Gods barm­har­tig­heid veel offers gebracht voor een tij­dige beke­ring van zon­daars naar een leven in vrede met God en met de mensen om hen heen.

Op 13 mei 2000 wer­den Jacinta en Francisco zalig verk­laard door paus H. Johannes Paulus II. Hun nichtje Lucia dos Santos, die zuster werd en in 2005 op 97-jarige leef­tijd overleed, zal waar­schijn­lijk later dit jaar zalig verk­laard wor­den.

Kinder­ca­te­che­se

Speciaal voor de kin­de­ren tekende Helena (14) een kleurplaat met als voor­beeld een van de foto’s van de drie her­ders­kin­de­ren. De teke­ning kan een­vou­dig wor­den gedownload, geprint en ingekleurd.

De Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren heeft een verhaal- en kleur­boek uitge­ge­ven met teke­ningen van Susanna Hüsstege (15) over de ver­schil­lende ver­schij­ningen en won­de­ren. Dit boekje kan voor een klein bedrag wor­den besteld zodat u het vóór 13 mei in huis hebt.

Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren heeft ook een beschrij­ving van de ver­schij­ningen en won­de­ren in Fatima.

Toewij­ding Neder­landse bis­dom­men aan Maria

Op zater­dag 13 mei 2017 wor­den de Rooms-Katho­lie­ke bis­dom­men in Neder­land door de bis­schop­pen ge­za­men­lijk toegewijd aan het On­be­vlekte Hart van Maria. Dit zal plaats­vin­den in de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maastricht tij­dens een vesper­vie­ring die begint om 15.00 uur. Aan­lei­ding is het jubileum­jaar van de ver­schij­ningen van Maria in Fatima te Portugal, die hon­derd jaar gele­den in 1917 plaatsvon­den.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose