• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaarten naar Lourdes

Met VNB Nationale Bedevaarten naar Lourdes

gepubliceerd: donderdag, 20 april 2017

Heeft u ook al lang een reis naar Lourdes op uw verlang­lijstje staan, maar is het er nog steeds niet van geko­men?
VNB Nationale Bede­vaarten or­ga­ni­seert ook in 2017 weer Bede­vaarten naar o.a. Lourdes in velerlei varianten. Van dagvluchten tot volle­dig ver­zorgde treinreizen, bus­reizen en vliegreizen.

Bij­zon­der aan deze reizen is dat ook mensen met spe­ci­fie­ke zorg of medische be­ge­lei­ding nodig hebben kunnen deelnemen. Eigen Neder­landse vrij­wil­li­gers verlenen alle zorg die wen­se­lijk is.

Bijna niets is onmoge­lijk.
Het pro­gram­ma van een bede­vaart is een afgewogen combinatie van op bede­vaart zijn en ontspan­ning. Het biedt ook vrije tijd en de vooral de moge­lijk­heid om elkaar te ont­moe­ten.
Of uw wens nu voort­komt uit geloofs­over­tui­ging, nieuws­gie­rig­heid of omdat u gewoon graag in groeps­ver­band een bete­ke­nis­volle reis maakt, deelname ismoge­lijk voor alle belang­stel­len­den.

In bij­zon­dere situaties waarbij de kosten een probleem zijn kan VNB op aan­vraag pelgrims fi­nan­cieel tegemoet komen.

VNB Nationale Bede­vaarten or­ga­ni­seert al sinds 1883 bede­vaarten naar Lourdes

Wilt u meer in­for­ma­tie neem dan contact op met:

Petra Roks-Buijs
Velletriweg 3
4731 DP Ouden­bosch
0165-314508
E-mail: info@romon.net

VNB Nationale Bede­vaarten
Postbus 273
5201 AG ’s Hertogen­bosch
073- 6818111
info@vnb-nationale­bede­vaarten.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose