• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opening

Zondag 30 april na de viering van 11.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 18 april 2017

Op zon­dag 30 april bent u van harte uit­ge­no­digd om na afloop van de eucha­ris­tie­vie­ring om 11.00 uur in de Basiliek de gerestaureerde crypte te bezich­tigen, waarin het multi­func­tio­nele centrum ‘de Pelgrim’ is ge­rea­li­seerd.

Pas­to­raal-diaco­naal Centrum

Het centrum zal wor­den gebruikt als pas­to­raal-diaco­naal centrum voor de pa­ro­chie en als bezoekers­cen­trum voor de vele bezoekers van de Basiliek. De ope­ning zal gebeuren door de voor­zit­ter van de Stich­ting Behoud Basiliek, burge­mees­ter mw. J. Vonk-Vedder, waarna het centrum zal wor­den inge­ze­gend voor pastoor M. Prasing.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose