• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel voorbereiding 2017

gepubliceerd: woensdag, 29 maart 2017

Op vrij­dag 24 maart zijn de vor­me­lin­gen naar basis­school de Klinkert geweest voor de eerste bij­een­komst. We hebben daar eerst een ken­ningsma­kings-spel gespeeld om elkaar beter te leren kennen. Daarna hebben we nog een spel met een ballon gedaan. Toen dat spel afgelopen was gingen we in de groepjes werken en een paar opdrachten uit het boekje bespreken. Na het bespreken gingen we een toneel­stukje voor­be­rei­den dat we uit­ein­delijk ook op moesten voeren. Dat was best leuk om te doen. Toen elk groepje hun toneel­stukje had opge­voerd was het tijd om naar huis te gaan.

Op zater­dag 25 maart zijn we weer naar de Klinkert geweest. We moesten er om 08:45 uur zijn. Die dag hebben we veel gedaan. We hebben gemedi­teerd, wat opdrachten uit het boekje be­spro­ken, we moesten naar een verhaal luis­te­ren en daar een soort toneel­stukje bij maken, geknutseld en buiten gespeeld. We hebben ook een liedje voor­be­reid en dat liedje moesten we tij­dens de gebeds­vie­ring zingen. Op de Klinkert hebben we ook nog aan de gebedsmis gewerkt. Som­mi­ge moesten een voor­bede schrijven, som­mi­ge moesten een soort bordje maken waarop stond wat God voor jou is. En na­tuur­lijk hebben we tussendoor ook nog buiten gespeeld. Dat hebben we trouwens best vaak gedaan en dat was voor­na­me­lijk voetbal! Het was heel gezellig. Toen we alles op de Klinkert had­den afgerond gingen we naar de Basiliek voor de gebeds­vie­ring. Het was een mooie, leuke en goed voor­be­reide vie­ring vond ik.

Dit was mijn ver­slag van deze dagen, Joanieke.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose