• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrijwilligers gezocht!!

Vele handen...

gepubliceerd: woensdag, 8 maart 2017

De Pa­ro­chiekern­com­mis­sie Ouden­bosch - Stand­daar­bui­ten is naars­tig op zoek naar vrij­wil­li­gers voor onze geloofs­ge­meen­schap van de basiliek in Ouden­bosch.

Heb je in­te­res­se om de vele vrij­wil­li­gers die onze pa­ro­chie al heeft, ook te komen onder­steunen, of ben je al vrij­wil­li­ger en wil je wat meer gaan doen, dan kun je een mailtje sturen en gaan we samen met jou kijken waar jij je het beste thuis voelt.

Kerkhof

Waar we momenteel erg omhoog zitten is ons mooie kerkhof aan de St. Bernaerts­straat. Onze vrij­wil­li­gers­groep, die elke woens­dag­mor­gen hier aan het werk is, is geslonken tot twee man, wat na­tuur­lijk te weinig is om ons mooie kerkhof er netjes bij te laten liggen voor de bezoekers van onze dier­ba­re over­le­de­nen. Heb je in­te­res­se om je hier voor in te zetten, of wil je mis­schien eerst nog wat meer in­for­ma­tie, stuur me dan een email en ik breng je in contact met Jan Bedaf, de coördinator van deze werk­groep, die je hier alles over kan ver­tellen.

Lopend vuurtje

Ook voor ac­ti­vi­teiten die maar een keer per jaar plaats­vin­den zoeken we vrij­wil­li­gers. Bij­voor­beeld op zater­dag voor Pink­ste­ren dan wordt er gefietst voor een goed doel ‘Als een lopend vuurtje’. Mocht u in de gelegen­heid zijn om hieraan mede­wer­king te verlenen en Margret Lambregts hierbij te onder­steunen dan hoort zij dat graag tij­dig. Zelf zou zij nl ook graag meefietsen en kerken bezoeken. Zij zou dit na enkele jaren niet te hebben meegefietst vanuit de Basiliek weer willen oppakken maar alleen als er vrij­wil­li­gers aanmel­den om dit samen met haar te gaan doen. Met wat extra hulp en onder­steu­ning wil zij graag zorgen voor het voor­be­rei­dende werk en zorgen dat alles in orde is voor deze dag, maar om dit alleen te doen is voor haar niet haal­baar. Ook wie die dag zelf wil helpen om koffie of thee te zetten, mensen te ont­van­gen en een vlaggetje mee te geven of een stempel wil zetten kan contact met haar opnemen. Het zou jammer zijn dat we als Basiliek af moeten haken voor deze ac­ti­vi­teit, maar dit kan alleen met voldoende vrij­wil­li­gers.

 

Namens de PKC Ouden­bosch - Stand­daar­bui­ten,
Rien de Leeuw, se­cre­ta­ris Pa­ro­chiekern­com­mis­sie Ouden­bosch - Stand­daar­bui­ten


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose