• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gebedsviering

gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017

Op zon­dag 15 januari vond in de Basiliek de oecu­me­nische gebeds­vie­ring plaats aan het begin van de bidweek van de een­heid onder de chris­te­nen. 

Ver­zoe­ning

In de vie­ring stond het thema ‘ver­zoe­ning’ centraal. Dat kan pas als er muren tussen mensen wor­den afgebroken. Sym­bo­li­sch werd een muur afgebroken en omge­bouwd tot kruis: Christus is degene die verbindt en mensen met elkaar verzoent. Een gelegen­heids­koor met zan­gers en zan­geressen uit de pro­tes­tantse ge­meen­ten Oud Gastel, Kruisland en Ouden­bosch en uit de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schappen uit Ouden­bosch onder­steunde de samenzang.

Dirigent was Christ Vergouwen, organist Ger Blok. Voor­gan­gers in de dienst waren ds. Charlotte Inke­laar-de Mos en diaken Peter Hoefnagels.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose