• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstpost en kerstkaarten

Decemberaktie stichting Vrienden van Paulus

gepubliceerd: woensdag, 30 november 2016

De kerst­da­gen naderen en dus or­ga­ni­seert de stich­ting Vrien­den van Paulus weer de jaar­lijkse kerst­post in Ouden­bosch. Een nieuwtje dit jaar: U kunt nu ook handgemaakte kerst­kaarten kopen.

De opbrengst van deze actie zal wor­den besteed aan de stille armen in Ouden­bosch. Dus u, Oudenbossche­naar, steunt uw eigen plaatsgenoten. 

Inlever­a­dressen

  • Klus­wijs, Zandeweg 29
  • Bakkerij Nagel­kerke, Fenkel­straat 33
  • Bij­zon­der kle­ding en siera­den, Prof. Mulderslaan 29
  • Basis­school De Bukehof, Olmen­straat 1.

Bezorg / sor­teer­da­gen

De bezorg/sor­teer­da­gen zijn: vrij­dag 9 de­cem­ber, dins­dag 13 de­cem­ber, vrij­dag 16 de­cem­ber en dins­dag 20 de­cem­ber in de Paulus­kerk, Jasmijnlaan.

Bijdrage

Wij vragen een vrij­wil­lige bijdrage van € 0,40 per kaart voor de bezor­ging. De kerst­kaarten zijn te ver­krij­gen tegen € 2,50 per pakje van 10 kaarten tij­dens de sor­teer­da­gen en bij Ria Krebbeks (0165-313583). Wieler­baan 20.

Meer in­for­ma­tie:

 

Bedankt voor uw bijdrage en fijne feest­da­gen gewenst.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose