• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Infoavond Parochiereis Rome 2017 in Fidei et Arti

donderdag 8 december 2016 20.00 uur

gepubliceerd: maandag, 21 november 2016

In samen­wer­king met Pelikaan Reizen presen­teert de Bernardus­paro­chie deze geheel ver­zorgde pa­ro­chiereis van 15 tot en met 21 ok­to­ber 2017 op don­der­dag 8 de­cem­ber om 20.00 uur in cultureel centrum Fidei et Arti in Ouden­bosch.

U bent daarvoor van harte uit­ge­no­digd en vanaf 19.30 uur staat koffie en thee voor u klaar.

Pa­ro­chiereis Rome

Rome, stad gebouwd op zeven heuvelen, stad vol cultuur en ge­schie­de­nis, met een eigen sfeer en dyna­miek. Stad van de oude Romeinen, stad van de pausen, hart van de wereld­kerk. En Assisi, stad van Fran­cis­cus, in de glooiende heuvels van Umbrië. Maak kennis met deze twee bij­zon­dere plaatsen, van zoveel bete­ke­nis voor ons geloof, tij­dens onze pa­ro­chiereis van zon­dag 15 ok­to­ber tot en met zater­dag 21 ok­to­ber 2017.
 

Pro­gram­ma* 

Dag 1

Ge­za­men­lijk vertrek vanaf de Basiliek in Ouden­bosch en vliegreis naar Rome

Dag 2

Ochtend: ope­nings­vie­ring in de kerk van de Friezen en rond­lei­ding in de St. Pieters­basi­liek 
Middag: bezoek met rond­lei­ding Vati­caanse Musea

Dag 3

Ochtend: stads­wan­de­ling door het centrum Rome (Piazza Navona, Pantheon, Spaanse Trappen)
Middag: stads­wan­de­ling door de wijk Trastevere en bezoek aan de Ge­meen­schap van S. Egidio

Dag 4

Ochtend: algemene au­diën­tie op het St. Pieters­plein
Middag: ter eigen beste­ding

Dag 5

Dagtocht naar Assisi

Dag 6

Ochtend: stads­wan­de­ling klassiek Rome (Colosseum, Forum Romanum) en St. Jan van Lateranen
Middag: bezoek met rond­lei­ding aan de Catacomben van Calixtus en af­slui­ten­de vie­ring

Dag 7

Voor zover de tijd het toelaat: ter eigen beste­ding
Vertrek naar de luchthaven, vliegreis en thuis­reis naar de Basiliek in Ouden­bosch

De reis is volle­dig ver­zorgd, inclusief transfers, vliegreis en luchthaven­be­las­tingen, over­nach­tingen, maaltij­den (ontbijt, lunch, diner), entreegel­den, kosten Neder­lands­ta­lige gidsen, dag­tocht per bus naar Assisi, open­baar ver­voer­kaart Rome, toe­risten­be­las­ting en reis­be­ge­lei­ding, exclusief con­sump­ties, per­soon­lijke uitgaven en verzeke­ringen. Van de deel­ne­mers wordt verwacht dat ze goed ter been zijn.

De reissom bedraagt € 1195,00 per persoon** bij gebruik van een twee- of drie­persoons­ka­mer. Toeslag éénpersoons­ka­mer € 160,00 (beperkt be­schik­baar), toe­slag alleen­ge­bruik twee­persoons­ka­mer € 195,00 (beperkt be­schik­baar). De kamers zijn voor­zien van airconditio­ning en satelliet­tele­vi­sie, bad/douche en toilet. Verblijf in Rome in Hotel American Palace Eur (Via Laurentina) op loop­af­stand van het open­baar ver­voer (bus / metro).

De reis wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Pelikaan Reizen uit Zeven­bergen. De in­schrij­ving start in sep­tem­ber. Belang­stel­ling om mee te gaan? Laat het nu reeds weten via info@bernardus­paro­chie.nl, en we hou­den u op de hoogte.

* onder voorbehoud van wij­zigen.

** prijspeil mei 2016 bij een minimum deelname van 50 personen

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose