• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Priesterwijding Thai Nguyen

Zondag 6 november 2016 kathedraal in Breda

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2016

Op zon­dag 6 no­vem­ber zal mgr. J. Liessen, Bis­schop van Breda, om 15.00 uur in de ka­the­draal in Breda diaken Thai Nguyen tot pries­ter wij­den.

U bent daarbij van harte welkom.

Eerste Heilige Mis

Thai zal de volgende dag, maan­dag 7 no­vem­ber, op het feest van de heilige Wil­li­brord, om 19.00 uur in de Basiliek zijn eerste heilige mis opdragen.

U bent daarbij van harte welkom.

Mijn voor­be­rei­ding op het Pries­ter­schap

Na het volgen van een cursus of college maken leer­lin­gen er vaak een samen­vat­ting om deze te gebruiken bij de voor­be­rei­ding van een tentamen. Aan het eind van mijn studie tot pries­ter wil ik ook een samen­vat­ting maken.

Als ik heel beknopt naar mijn weg tot het pries­ter­schap terugkijk, dan zou ik het in één woord samen­vat­ten: rozen­krans. De devotie tot de heilige Maagd Maria door het bid­den van de rozen­krans was en is de ruggengraat van mijn lange wandel­tocht tot het pries­ter­schap. In 2010 was het de eerste keer dat ik met het belang van Maria's rol in het pries­ter­le­ven kennismaakte. Het was een uitstapje van pries­ter­stu­denten van Rolduc naar Venray. De kape­laan van de pa­ro­chie gaf ons een rond­lei­ding door de kerk en zei tegen ons: ''Besef dat je zon­der de devotie tot Maria in een pa­ro­chie niet kan werken''. Ondanks mijn onbegrip gaf hij mij daar ver­der geen uitleg over. Toch hielp het mij, zodat ik mij in mijn gebed steeds meer tot Maria wendde.

In 2012 zei een ge­pen­sio­neerde pries­ter tegen mij: ''Als je een goed pries­ter wilt wor­den, moet je een zekere devotie voor Maria hebben. Als je naar het leven van heiligen kijkt, dan zie je dat ze allemaal Maria in het centrum van hun leven plaatsten''. Deze raad is bepalend voor mij geweest, waarop ik mijn roe­ping totaal aan Maria toewijd. Mijn roe­ping kende veel be­proe­vingen, maar met de rozen­krans in han­den ben ik veilig door alles heen gegaan. De rozen­krans is dus mijn be­lang­rijk­ste oplos­sing voor alles. Bidt af en toe een Wees gegroet, vooral in moei­lijke tij­den en u zult zeker Maria's hulp ervaren. Op voor­spraak van Maria wens ik u allen Gods zegen toe.

Thai Nguyen
Diaken


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose