• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileum Chavarim sfeervol gevierd

Feestelijke viering en drukbezochte receptie

gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2016
Jubileum Chavarim sfeervol gevierd
(foto: Willem Snijders)

Zondag 2 ok­to­ber 2016, 11.00 Basiliek Ouden­bosch. Jubileum­vie­ring 40 jaar Chavarim met diverse jubila­rissen.

Aan het einde van een mooie en sfeer­volle vie­ring, werd het koor door pastoor Maickel Prasing gefe­li­ci­teerd met deze mijl­paal. 40 jaar Chavarim, 40 jaar Vrien­den. In zijn toe­spraak bena­drukte hij het bij­zon­dere van dit jubileum en stond hij ook stil bij de ver­diensten van de dirigent Peter van ’t Hof die het jubilerende koor heeft opgericht. Al 60 jaar is hij actief als koorzan­ger, dirigent en organist. Ook werd een vijftal koorle­den in het zonnetje gezet die even­eens een jubileum vier­den. De dames Toos van der Bom en Conny de Jong, bei­den 40 jaar lid van het koor en de dames Marguerite van Leeuwen, Jolanda van Agtmaal en Susanne de Leeuw die ruim 25 jaar lid van het koor zijn, mochten de felici­ta­ties in ont­vangst nemen.

Alle jubila­rissen kregen door pastoor Maickel Prasing de gou­den of zilveren medaille van de Neder­landse Sint Gregorius­ver­eni­ging opgespeld, hetgeen vergezeld ging met het overhan­digen van een mooi boeket bloemen.

Na deze hul­diging van de jubila­rissen werd het koor aan­ge­vuld met vele oud-leden en werd ge­za­men­lijk nog enkele lie­de­ren gezongen.

Aan­slui­tend was er gelegen­heid tot fe­li­ci­te­ren in de Pilaar en ook tij­dens deze receptie liet het koor Chavarim van zich horen. Uit volle borst wer­den diverse lie­de­ren gezongen uit hun repertoire en dui­de­lijk was te merken dat het koor haar naam “Chavarim” eer aan doet. Dat de koorle­den echte vrien­den zijn, was dui­de­lijk zicht­baar.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose