• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid Future

Zondag 10 juli heeft Future haar laatste viering gezongen

gepubliceerd: maandag, 18 juli 2016

Zondag 10 juli heeft Future tij­dens haar laatste vie­ring afscheid geno­men van de Geloofs­ge­meen­schap Sint Jan de Doper.

Vanaf de oprich­ting heeft Future maan­de­lijks eigen­tijdse vie­rin­gen ver­zorgd. Zowel de teksten als de muziek wer­den door koorle­den zorg­vul­dig uit­ge­zocht. Deze eigen­tijdse vie­rin­gen spraken de pa­ro­chi­anen erg aan en wer­den druk bezocht.

Namens de kern­com­mis­sie van geloofs­ge­meen­schap Sint Jan de Doper, bedankte Dimph Schouw de koorle­den voor alles wat zij voor de pa­ro­chie gedaan had­den. Na afloop van de vie­ring kregen alle koorle­den als dank voor hun inzet een mooie roos. Onder het genot van een kop koffie of thee met daarbij een heer­lijke trak­ta­tie, wer­den her­in­ne­ringen op­ge­haald aan 17 jaar Future en werd er vol span­ning ge­spro­ken over de toe­komst van Zang­groep Enjoy.

Al enkele jaren leefde bij Future het idee om de kerk te verlaten, waardoor er meer ruimte zou zijn voor optre­dens in de regio en deelname aan korenfestivals. Iets wat de koorle­den heel graag wil­den. Wellicht zou­den er dan ook meer nieuwe aanmel­dingen komen.

De mede­de­ling van dirigent Tom Veeke, om per 11 juli te stoppen als dirigent van Future, was voor het bestuur de aan­lei­ding om zich serieus te bera­den over de toe­komst van Future. Tijdens een ingelaste leden­ver­ga­de­ring werd op maan­dag 30 mei, met meer­der­heid van stemmen, besloten dat de tijd rijp was om de kerk te verlaten en onder een andere naam een nieuwe weg in te slaan.

Wij bedanken alle mensen die ons de afgelopen 17 jaren, op wat voor manier dan ook, geholpen hebben voor hun steun en inzet. Wij kon­den altijd een beroep op jullie doen. Dank ook aan alle trouwe pa­ro­chi­anen die steeds aanwe­zig waren bij onze vie­rin­gen. Wij wensen jullie alle goeds en wellicht tot ziens bij een concert van Zang­groep Enjoy.

Heb je zin om met ons mee te zingen? Je bent van harte welkom.

Vanaf maan­dag 5 sep­tem­ber repe­te­ren we elke maan­dag­avond van 20.00 uur tot 22.00 uur, in Zaal ’t Tapperijke, St Janstraat 15, Hoeven.

Bestuur Zang­groep - Enjoy.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose