• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Luiklok Pauluskerk naar Burkina Faso

gepubliceerd: maandag, 18 juli 2016

In de klokkentoren van de Paulus­kerk hangt nog steeds de luiklok, die al enige jaren niet meer kan wor­den gebruikt. Hier­voor is een nieuwe bestem­ming gevon­den in een van de missie­ge­bie­den van de Witte Paters van kar­di­naal Lavi­gerie.

Dat het juist in een missie­ge­bied van de Witte Paters is, moet onze pa­ro­chie wel aanspreken. In de hui­dige Bernardus­paro­chie hebben we twaalf witte paters gekend. Pastoor Suijkerbuijk, die niet de beschik­king had over een kape­laan, liet zich vaak bijstaan door de witte paters Ben Balink en Rudy Gerritsen, die zich tij­dens hun verblijf in Neder­land be­schik­baar hiel­den voor de pa­ro­chie. De Broe­ders van St. Louis hebben in de persoon van br. Bernardinus van Aart, en door het drukken van de Annalen van de Witte Paters, bij­ge­dragen aan de ontplooiing van de con­gre­ga­tie, de Mis­sio­na­rissen van Afrika, in Neder­land.

De klok gaat naar het missie­ge­bied van de in 2013 in de missie overle­den Willy Burm, zwa­ger van Sjef Theunissen uit Oud Gastel en een broer van pries­ter Fons Burm, die bei­den voor velen van ons geen onbeken­den zijn. De klok wordt woens­dag 20 juli uit de toren gehaald om te wor­den over­ge­bracht naar Kokossin in Burkina Faso, het vroe­gere Opper Volta.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose