• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Woorden schieten gauw tekort.’

impressie van de 7e bijeenkomst zaterdagavond 2 juli

gepubliceerd: woensdag, 6 juli 2016
‘Woorden schieten gauw tekort.’

Wat kun je doen als iemand door groot lij­den is getroffen? Als iemand ziek wordt, een partner verliest, hoe kun je dan van troost en bemoe­digen spreken? Woor­den schieten gauw tekort.

Het troosten van de bedroef­den is een van de zeven gees­te­lij­ke werken van barm­har­tig­heid. De andere gees­te­lij­ke werken zijn: wie twijfelen raad geven, onweten­den on­der­richten, dwalen­den terecht­wij­zen, bele­digingen ver­ge­ven, las­tige personen gedul­dig verdragen en tot God bid­den voor de leven­den en de doden. Welda­den van de ziel noemt kerk­va­der Au­gus­ti­nus ze.

Geerten Kok, pas­to­raal werker in de Norbertus­paro­chie in Roosendaal, sprak erover in de over­we­ging en nadien in het geloofs­ge­sprek op zater­dag 2 juli. De gees­te­lij­ke werken van barm­har­tig­heid hebben te maken met het maken van goede levens­keuzes, maar ook met het uit­hou­den van moei­lijke levens­mo­menten en het negatieve dat we ervaren met anderen. Het leven brengt mensen weleens aan het twijfelen en het is goed hen bij te staan in het helpen vin­den van nieuwe wegen in hun leven. Het is ook goed er te zijn voor anderen en daarin te volhar­den. En tenslotte: werken van barm­har­tig­heid kunnen niet zon­der gebed. Het is het gebed dat heel ons leven en sa­men­le­ven draagt.

Op zater­dag 6 au­gus­tus staan de vie­ring om 19.00 uur in de Basiliek en het aan­slui­tende geloofs­ge­sprek in het teken van ‘ver­zoe­ning bevor­de­ren’. Legeraal­moe­ze­nier Hans Joosen spreekt dan over vredes­mis­sies van de krijgs­macht in de wereld.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose