• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Het zijn de kleine dingen die ertoe doen.’

impressie van de 6e bijeenkomst zaterdagavond 4 juni

gepubliceerd: dinsdag, 7 juni 2016

Op zater­dag 4 juni sprak Anne­miek Dirven, pa­ro­chi­ane uit Ouden­bosch, over haar vrij­wil­li­gers­werk als verpleeg­kun­dige met (wees)kin­de­ren in Afrika.

Zes maan­den lang vervulde ze moe­dertaken voor 40 kin­de­ren in een weeshuis in Ghana, van wassen en eten voor­be­rei­den tot kle­ding schoonmaken. De wees­kin­de­ren wer­den op­ge­van­gen omdat er van hun familie niemand meer voor hen kon zorgen. Het was een leerzame maar ook con­fron­terende tijd. ‘Er is niet altijd geld voor medicijnen en adequate hulp en dat betekent niet altijd ge­mak­ke­lijke keuzes maken. En dan moet je het doen met de beschik­ba­re mid­de­len.’ Dat ervoer ze op een kin­der­af­de­ling in een zie­ken­huis in Tanzania waar ze twee maan­den werkte. Het was ook een tijd van relative­ring van de grote idealen waar­mee ze naar Afrika ging.

‘Uit­ein­de­lijk zijn het de kleine dingen die ertoe doen,...

...de kleine succesjes die je uit­ein­delijk blijven motiveren om dit werk te doen’, ver­telde Anne­miek. De diepste motivatie om dit werk te doen vond ze in het gezin waarin ze opgroeide. ‘Ik heb het daar goed gehad en dat gun ik andere kin­de­ren in de wereld ook’. Mum’s care, een ini­tia­tief van een Zweedse verpleeg­kun­dige, zorgt ervoor dat kin­de­ren van baby tot 18 jarigen wor­den ver­zorgd, naar school kunnen gaan en een plaats op de arbeids­markt vin­den om uit­ein­delijk op eigen benen te kunnen staan. De bij­een­komst stond in het kader van de maan­de­lijkse bij­een­komsten op de eerste zater­dag van de maand in het teken van het Jaar van Barm­har­tig­heid. Deze keer stond ‘de naakten kle­den’ centraal.

 

Op zater­dag 2 juli ver­zorgt het pas­to­raal team van de Norbertus­paro­chie in Roosendaal om 19.00 uur in de Basiliek de gebeds­dienst en het aan­slui­tende geloofs­ge­sprek met als thema ‘de gees­te­lij­ke werken van Barm­har­tig­heid’.

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose