• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenisch middaggebed in de Basiliek

Op dinsdag en donderdag van 5 juli t/m 25 augustus deze zomer

gepubliceerd: dinsdag, 7 juni 2016

Deze zomer zal er in de Basiliek een oecu­me­nisch mid­dag­ge­bed gehou­den wor­den, op dins­dag en don­der­dag­mid­dag om 12 uur. Een moment stilte en be­zin­ning op het mid­den van de dag.

Dit mid­dag­ge­bed is niet alleen bedoeld als een welkom voor toe­risten, maar ook om te laten zien dat de ge­za­men­lijke kerken in Ouden­bosch levend en aanwe­zig zijn. De kerk is niet een museum, maar een plaats van ont­moe­ting tussen God en mens. Daarom hopen wij dat er ook gere­geld mensen uit zowel de pa­ro­chie als van de pro­tes­tantse ge­meen­te aanwe­zig willen zijn om mee te bid­den, aanwe­zig te zijn, met elkaar stil te wor­den, en elkaar te ont­moe­ten in dit oecu­me­nisch mid­dag­ge­bed. Het zal ongeveer tussen de 20 en 30 minuten duren. Zowel vrij­wil­li­gers uit onze pa­ro­chie als uit de pro­tes­tantse ge­meen­te zullen daarin voor­gaan.

Het eerste mid­dag­ge­bed zal zijn op dins­dag 5 juli om 12 uur. Ver­vol­gens iedere dins­dag en don­der­dag om 12 uur, tot en met 25 au­gus­tus.

We hopen dat ook U gere­geld mee komt doen. Zo wordt de Basiliek, een huis van gebed waar ieder welkom is!

Deze mid­da­gen wor­den moge­lijk gemaakt met mede­wer­king van de Pro­tes­tantse ge­meen­te Ouden­bosch

Charlotte Inke­laar en Stefan Lange

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose