• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Steun aan Syrische vluchtelingen

In de week van 30 mei tot en met 5 juni

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2016

In de week van 30 mei tot en met 5 juni besteedt de Stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie met een speciale campagne aan­dacht aan Syrische vluch­te­lingen in Jordanië.
Ruim 86% van deze vluch­te­lingen leeft onder de armoede­grens, leent gedreven door wanhoop geld, of gebruikt spaar­geld om te overleven. Ze besparen op voedsel, sturen kin­de­ren uit bedelen of zoeken hun toevlucht in gevaar­lijk en illegaal werk. In de ver­ga­de­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op 10 mei hebben de bis­schop­pen besloten deze campagne van harte aan te bevelen. De Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie heeft daarvoor een project geadop­teerd van Caritas Jordanië. Het bisdom geeft gevolg aan dit besluit door de caritas­col­lec­te in het kader van de Zondag voor de Diaconie op 5 juni te bestemmen voor deze campagne.
Meer in­for­ma­tie is te vin­den op www.stich­tingbva.nl.
Via die web­si­te kunt u ook recht­streeks doneren.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose